Oprava varhan v Třanovicích

Generální oprava varhan v evangelickém kostele v Třanovicích, Rieger-Kloss ( 1. Man, 7 reg.)

 

Tyto jednomanuálové varhany byly vybudovány v roce 1947 pod opusovým číslem 3043. Jsou ovládány pneumatickou trakturou a kuželkovou vzdušnicí. Při prohlídce byly zjištěny vážné nedostatky v ovládání a značné poškození červotočem. Práce na tomto nástroji byly provedeny v roce 2012. Po opravě je nástroj funkční v celém rozsahu. Níže si můžete prohlédnout fotografie dokumentující průběh generální opravy.

Comments are closed