Oprava varhan v Bystřici

Generální oprava varhan v evangelickém kostele v Bystřici, Rieger-Kloss (2. Man, 21 reg.)

 

Bystřické varhany byly vyrobeny v Krnově pod opusovým číslem 2137 firmou Rieger. Varhany mají pneumatický ovládací systém kuželkový. Jejich rejstříková dispozice je velmi profesionálně osazena a můžeme je zařadit mezi koncertní nástroje. Vzhledem ke špatnému stavu nástroje byla v roce 2011 provedena jeho generální oprava.

Během generální opravy byl celý nástroj rozmontován, vyčištěn a ošetřen likvidačním a ochranným prostředkem proti škůdcům. Opravě se nevyhnul ani poškozený měch, který byl znova okožen a kompletně opraven. Uvnitř vzdušnic byly objeveny dřevěné zbytky (hobliny a třísky), které zapříčiňovaly časté zadrhávání tónů. Dalším problémem byly roztržené membrány, které znemožnily využití rejstříků v celém rozsahu. Všechny membrány byly vyměněné za nové, vyrobené v naší dílně. K měchu byla dobudována nová regulační záklopka. Rovněž proběhla oprava celého hracího stolu včetně výměny pedálnice. Po dokončení opravy byl nástroj znova naintonován a nalazen.

Comments are closed